An Captaen Boycott fós ag spreagadh mhuintir na Palaistíne

29 Deireadh Fómhair, 2015
Cartún le Latuff

Cartún le Latuff

Seachtain ó shin d’oscail siopa nua ar Bhóthar na bhFál díreach taobh le Cultúrlan McAdam Ó Fiaich – Ceiliúr an Choilm, fiontar sóisialta a dhíolann earraí Palaistíneacha le tacú le déantúsóirí Palaistíneacha.

Bíodh is go raibh an tionscnamh dlúthpháirtíochta seo ag Gaeil Bhéal Feirste ar na bacáin ar feadh míonna, d’oscail an siopa le linn tréimhse ina raibh foréigean Iosrael ar na Palaistínigh ag méadú arís.

Ó bhí tús mhí Dheireadh Fómhair, tá 50 Palaistíneach básaithe ag fórsaí míleata Iosrael – ag fórsaí oifigiúla an stáit agus ag na lonnaitheoirí Síónacha. Ní raibh ocht mbliana deág d’aois sroichte ag fiche acu.

Ó bhí an bhliain 2000 ann, dhúnmharaigh Iosrael 2,000 páiste. Is ionann sin agus páiste amháin gach trí lá.

Tá sé anois deich mbliana ó rinne beagnach 200 eagraíocht sochaí sibhialta na Palaistíne an glaoch ar son gluaiseachta idirnáisiúnta baghcait, dífheistithe agus smachtbhannaí (BDS).

Bhí ceardchumainn, eaglaisí, grúpaí cearta daonna, páirtithe polaitiúla, eagraíochtaí ban, grúpaí teifeach agus grúpaí eile nach iad taobh thiar den ghlaoch seo.

Tá an ghluaiseacht seo ag tógáil nirt ó shin i leith, agus brú idirnáisiúnta polaitiúil, eacnamúil, sóisialta agus cultúrtha ag teacht ar Iosrael agus ar na comhlachtaí, eagraíochtaí agus institiúidí a chuidíonn leo cearta bunúsacha na bPalaistíneach a shárú.

Tá thrí sprioc ag an fheachtas seo: go gcuireann Iosrael deireadh le cóilíniú agus forghabháil ar thalamh Arabach agus go mbaineann siad anuas an balla cinedheighilte; go n-aithníonn siad cearta comhionannais na bPalaistíneach taobh istigh de stát Iosrael; agus go n-aithníonn siad ceart fillte na dteifeach faoi Rún 194 na Náisiún Aontaithe.

Tá obair mhór déanta ag an fheachtas seo ar ardú feasachta, agus i measc na mbuanna móra tá an bhéim a leag siad ar na lonnaíochtaí Síónacha mídhleathacha sa Bhruach Thiar, agus an baghcat cultúrtha chomh maith.

Tá gealltanas tugtha ag na céadta ealaíontóirí Éireannacha nach léireoidh siad in Iosrael agus nach nglacfaidh siad pingin ó institiúid ar bith atá ceangailte le rialtas Iosrael. Tá an gealltanas céanna tugtha ag na mílte ealaíontóirí eile fud fad an domhain.

Is léir anois go bhfuil Iosrael agus a lucht tacaíochta ag tuigbheáil cumhacht na gluaiseachta cosmhuintire idirnaisiúnta seo. I mí Bealtaine na bliana seo, thug Uachtarán Iosrael Reuven Rivlin “bagairt straitéiseach amach is amach” ar an bhaghcat acadúil.

Ní nach ionadh, tá freagra ar an ghluaiseacht seo le sonrú. Tá aire anois i rialtas Iosrael, Gilad Erdan, a bhfuil sé de chúram aige troid in éadan an fheachtais baghcait, dífheistithe agus smachtbhannaí.

Le blianta beaga anuas tá iarrachtaí ag dul ar aghaidh ag grúpaí Síónacha i dtíortha éagsúla – na Stáit Aontaithe an Fhrainc, an Iodáil, an Astráil, srl. – le feachtasóirí BDS a chur ina dtost agus le coir a dhéanamh den fheachtas.

Tháinig sé chun solais le déanaí go ndearna Hillary Clinton iarracht cur isteach ar Fhéile Scannán Idirnáisiúnta Dhún Éideann in 2009 nuair a dhiúltaigh siad airgead ó amabasáid Iosrael. Mhol sí brú a chur ar rialtas na hAlban faoin ábhar.

Ó tharla sin labhair Clinton amach go hoscailte roinnt uaireanta in éadan an fheachtais BDS.

Ach tá bagairt mhór os comhair na gluaiseachta i láthair na huaire – an Pháirtíocht Trádála agus Infheistíochta Tras-Atlantach (TTIP).

I mí Meithimh shínigh Uachtarán SAM Barack Obama bille a chinntíonn go bhfuil sé mar bhunsprioc ag na Stáit Aontaithe go ndéanann TTIP:

“to discourage politically motivated actions to boycott, divest from or sanction Israel and to seek the elimination of politically motivated non-tariff barriers on Israeli goods, services, or other commerce imposed on the State of Israel.”

D’fhoilsigh an charthanacht War on Want litir le níos mó ná 150 síniú ó cheardchumainn, eagríochta dlúthpháirtíochta agus eile ag maíomh gur ionsaí é TTIP ar an daonlathas agus ar shaoirse cainte.

Tá Iosrael agus a lucht tacaíochta imníoch faoin ghluaiseacht BDS ar fud na cruinne. Anois an t-am an ghluaiseacht a threisiú.

Advertisements