Anachain an dúghalair inár bpobail

23 Deireadh Fómhair, 2014
Feachtasaíocht ar an tionscnamh 'Choose Well'

Feachtasaíocht ar an tionscnamh ‘Choose Well’

Mar chuid de cheilúradh daichead bliain den chumann, beidh an CLG áitiúil Gort na Móna ag eagraú léiriú den dráma Man in the Moon ar an 1ú Samhain.

Tá ardmholadh faighte ag an dráma seo de chuid an chompántais dhrámaíochta áitiúil Brassneck as aghaidh a thabhairt ar an dúlagar (nó an dúghalar) agus ar an fhéinmharú.

Is ceisteanna móra iad seo inár bpobail le tamall de bhlianta anuas.

Roinnt míonna ó shin foilsíodh tuairisc a léirigh gur chuir beagnach an méid céanna daoine lámh ina mbás féin sna Sé Chontae ó síníodh Comhaontú Aoine an Chéasta in 1998 agus a fuair bás de bharr na coimhlinte sa tríocha bliain roimhe sin.

3,288 duine idir 1998 agus 2012, an bhliain is déanaí a bhfuil na figiúirí ar fáil di.

Tharla 289 acu in iarthar Bhéal Feirste agus 305 acu i dtuaisceart na cathrach. Is ionann sin agus 40 duine ar an mheán gach uile bhliain sa dá thoghcheantar seo.

Deir an roinn sláinte go mbíonn níos lú ná trian d’íobartaigh féinmharaithe i dteagmháil le seirbhísí sláinte reachtúla sa bhliain roimh an ghníomh.

Is léir mar sin go bhfuil fadhb mhór rochtana ann maidir leis na seirbhísí seo.

Chuir an grúpa feachtasaíochta um chearta meabhairshláinte tús le feachtas nua ar na mallaibh dírithe ar an bhord sláinte agus cúram sóisialta (HSC).

Tá tionscnamh ag an HSC faoin teideal ‘Choose Well’ a thugann eolas agus comhairle do dhaoine ar na seirbhísí agus ar an chuidiú atá ar fáil dóibh, ach go dtí seo níor cuireadh cúrsaí meabhairshláinte san áireamh.

Bíonn an grúpa feachtasaíochta ag obair i gcomhar leis an tionscadal um pháirteachas agus chleachtas cearta (PPR). Thosaigh an grúpa ag feidhmiú i mBéal Feirste in 2007 ach tá sé anois spréite amach ar fud na sé chontae.

Ón chéad lá chonacthas don ghrúpa go raibh easpa feasachta ann faoi na hacmhainní atá ar fáil maidir le cúrsaí meabhairshláinte.

I gceantair atá díothach ó thaobh cúrsaí socheacnamaíochta de, ar nós tuaisceart agus iarthar Bhéal Feirste, brathann daoine ar aonaid timpistí agus éigeandála do chúram sláinte níos mó ná daoine i gceantair níos saibhre.

Tá a fhios againn go léir go bhfuil na rannóga seo inár n-otharlanna faoi bhrú millteanach. Mar sin ní nach ionadh go raibh fadhbanna ann i dtaca le cúram meabhairshláinte nuair a rinne an feachtas um chearta meabhairshláinte staidéar ar an taithí a bhí ag daoine agus a gcúramóirí.

Tá buanna beaga bainte amach ag an ghrúpa áfach, ‘Card Before You Leave’ mar shampla. Mar gheall ar imní go raibh daoine faoin bhráca ag fágáil A&E gan aon tacaíocht, seoladh scéim a chinntíonn go dtugtar cárta dóibh le sonraí dá gcéad choinne eile.

Bua beag ach meastar go bhfuil sé ag déanamh difear cheana féin.

Ar ndóigh tá líon mór carthanachtaí amuigh ansin a dhéanann sárobair le feasacht a ardú ar chúrsaí dúlagair agus féinmharaithe ach tá dualgas ar an stát amhlaidh a dhéanamh agus dualgas orthu chomh maith cinntiú go bhfaigheann daoine an cuidiú cuí nuair atá sé de dhíth.

Is iomaí bealach ar féidir leis an dúlagar dul i bhfeidhm ar dhaoine agus tá éagsúlacht mhór sa déine ag brath ar an duine.

Thig leis a bheith oidhreachtúil, nó thig le athrú na séasúr tionchar a imirt ar dhaoine. Tá bagairt do mhná nuair atá siad ag iompar agus sa tréimhse iarbhreithe freisin.

Tuigtear chomh maith go bhfuil tionchar go fóill ag an choimhlint ar shláinte an phobail sna Sé Chontae ar neart bealaí, i gceantair lucht oibre ach go háirithe.

I ndeireadh na dála is tinneas ciúin agus dofheicthe é an dúlagar. An rud is tábhachtaí ná go mbíonn na hacmhainní agus an t-eolas ar fáil do dhaoine le haithint cad é atá cearr agus na céimeanna le glacadh ina dhiaidh sin, go háirithe do dhaoine le hidéú féinmharaithe.

Tá tuilleadh eolais faoin fheachtas um chearta meabhairshláinte ar fáil ar shuíomh an PPR, http://www.pprproject.org.

Advertisements