An bhfaighidh muintir na Palaistíne faoiseamh go deo?

24 Deireadh an tSamhraidh, 2014
Gasá

Gasá

Bhrúigh mé an doras
oiread a ligfeadh solas cheann an staighre
orthu isteach:

na héadaí lapa caite díobh acu
iad ina luí sceabhach
mar a thiteadar:

a gúna oíche caite aníos thar a mása
fuil ar a brístín lása,
as scailp i gcúl a cinn

a hinchinn sicín ag aiseag ar an bpiliúr,
putóg as úscadh as a bholgsan
mar fheamainn ar charraig,

ae ar bhraillín,
leathlámh fhuilthéachta in airde.
Ó mo bheirt Phailistíneach ag lobhadh sa teas lárnach.

Chum an file Corcaíoch Michael Davitt an dán thuas breis agus tríocha bliain ó shin, nuair a bhí ár eile ag titim amach ar phobal na Palaistíne.

Nach gruama é go bhfuil sé chomh ábhartha inniu agus a bhí sé in 1982.

Agus mé ag scríobh (tráthnóna Dé Domhnaigh), tá níos mó ná 400 Palaistíneach básaithe in ionsaithe Iosrael le coicís anuas, in ionsaithe ón aer, ó mhuir agus ar an talamh.

D’ainneoin na reitrice ó Iosrael faoi ‘bhuillí mionchruinne’ agus a leithéid, ba shibhialtaigh iad ar a laghad triúr as gach ceathrar atá marbh – agus beagnach céad acu ina bpáistí.

Is léir go méadóidh na huimhreacha seo de réir mar a leanann ionsaí Iosrael ar aghaidh. Tá Stráice Ghasá ar na háiteanna is dlúithe daonra ar domhan, le 1.8 milliún duine brúite isteach ann.

Samhlaigh sin. Sin daonra iomlán na Sé Chontae ag maireachtáil taobh istigh de limistéar atá giota beag níos lú ná leathinis na hArda.

Go luath san ionradh chaitheadh arm Iosrael teachtaireachtaí anuas ag tabhairt rabhadh deich mbomaite do dhaoine a dtithe a thréigean sula dtosóidís ag caitheamh buamaí anuas orthu.

Níl aon áit acu le dul faraor. Is ollchampa géibhinn é Gasá, faoi léigear ag Iosrael ó bhí 2006 ann. Tá smacht iomlán ag Iosrael ar gach bealach isteach agus amach, agus cabhlach s’acu ar patról ar an Mheánmhuir.

Tá smacht iomlán ag Iosrael ar theorainn Stráice Ghasá mar atá ar theorainn an Bhruach Thiar. Tá smacht acu chomh maith ar an soláthar uisce, cumhachta, agus níos mó.

Mar gheall ar an imshuí, tá ganntanas mór ábhar sa Stráice, ábhar leighis ach go háirithe.

Tá géarchéim dhaonnúil ag titim amach i nGasá, agus leis na mílte gortaithe ag an ionradh is déanaí seo agus le timpeall 60,000 teifeach gafa taobh istigh den limistéar tá an ghéarchéim sin ag dul in olcas go tobann.

Deir lucht rialaithe Iosrael agus a gcairde go hidirnáisiúnta go bhfuil ceart ag Iosrael iad féin a chosaint. Is é an fhírinne lom áfach ná gur fórsa forghabhála é Iosrael, mar sin níl ceart ar bith acu ‘cosaint’ a thabhairt ar aon ghníomhaíocht leo.

Tá an ceart ag muintir na Palaistíne áfach an fód a sheasamh in aghaidh na forghabhála. Sin rud a aithnítear faoi dhlí idirnáisiúnta.

Má tá na Palaistínigh chun faoiseamh éigin a fháil, an chéad rud le déanamh ná an léigear ar Ghasá a bhriseadh.

Ní thig leo brath ar na maithe móra. Níl in Iosrael i ndáiríre ach fostát do chumhachtaí impiriúlacha an Iarthair san Domhan Arabach agus mar sin tacaóidh rialtais SAM agus na Breataine leo.

Ní mór do chosmhuintir na cruinne seasamh le pobal na Palaistíne mar sin.

Tá bealaí ann ar ndóigh. Ar an chéad dul síos tá an baghcat ann, rud a bhí ina ghléas tábhachtach sa troid in éadan cinedheighilt san Afraic Theas. Seo rud a bhfuil ag Iosrael ag éirí an-imníoch faoi le tamall beag anuas chomh maith.

An rud is fusa le déanamh ná féachaint ar bharrachód ábhair. Tosaíonn an barrachód ar earraí Iosrael le 729 – coinnigh súil amach do phrátaí, roinnt torthaí agus glasraí eile, luibheanna, cosmaidí agus bláthanna áirithe.

Tá carthanachtaí ann atá ag obair go tréan ar an talamh – leithéidí Medical Aid for Palestine – a dhíríonn ar fhóirithint anachaine ar fhulaingt na ndaoine a mhaolú. Is fiú go mór deonúchán a thabhairt dóibh más féidir.

San fhadtéarma áfach, caithfear stát Iosrael a aonrú – díreach mar a rinneadh leis an Afraic Theas faoin chóras chindheighilte.

Tá eagraíochtaí ann ar nós Fheachtas Dlúthpháirtíochta na hÉireann leis an Phalaistín (IPSC) atá gníomhach ar chúrsaí feasachta agus ag iarraidh brú a chur ar pholaiteoirí smachtbhannaí a thabhairt isteach ag leibheál náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Tá an deis againn taispeáint go seasann muid in aghaidh chos ar bholg na bPalaistíneach. Tapaimis an deis sin.

Advertisements

Súile na babóige

21 Deireadh an tSamhraidh, 2014

Dán nua le Gabriel RosenstockGaza

GAZA
clúdaíonn sí
súile na bábóige
seachas a súile féin –
páiste in Gaza
is gach rud feicthe aici faoin ngréin