Seirbhís poist faoi bhagairt ag idé-eolaíocht na dTóraithe

18 Deireadh Fómhair, 2013

Royal Mail - Not for Sale

Agus mé ag scríobh tá baill de chuid Ceardchumann na n-Oibrithe Cumarsáide (CWU) sna Sé Chontae agus ar fud na Breataine ag caitheamh a vótaí i mballóid faoi ghníomh stailce. Baineann an bhallóid seo leis na coinníollacha oibre a bheas acu faoi úinéirí nua an Royal Mail.

Mhaígh comhrialtas coiméadach-liobrálach na Breataine mí ó shin go raibh siad chun tús a chur le príobháidiú Royal Mail gan mhoill. Liostáilfear an comhlacht ar Stocmhalartán Londan ar 15ú Deireadh Fómhair, lá amháin sula gcríochnaíonn ballóid an CWU.

Rinne Royal Mail £403 milliún de bhrabús in 2013 ach níor chuir sin aon bhac ar dhiongbháilteacht rialtais na Breataine le dul ar aghaidh leis an díoladh. Mar bharr air sin, táthar ann ag cur i leith an rialtais go bhfuil siad ag díol scaireanna sa chomhlacht ag praghas níos lú ná a luach fírinneach. B’fhéidir £1 billiún de fho-luacháil.

Ar ndóigh sa chás seo níl mórán maithis sa phríobháidiú don rialtas ná do cháiníocóirí i gcoitinne, i ndáiríre níl sé ró-mhaith do dhuine ar bith seachas lucht Chathair Londan – amhantraithe, baincéirí infheistíochta, cistí fálaithe, srl. – na spéacláirí ar féidir leo cúpla punt (nó b’fhéidir níos mó, déarfainn) a bhailiú go gasta.

Níl mé cinnte cén fáth a mbeadh rialtas Tóraíoch dul rud díchéillí a dhéanamh díreach ar mhaith le lucht an rachmais.

Oh, fan.

Is rí-léir go bhfuil an CWU agus gnáthbhaill an cheardchumainn go hiomlán in éadan phríobháidiú an Royal Mail. Níl siad ábalta mórán a dhéanamh faoi sin ann féin mar gheall ar acht fostaíochta a thug rialtas Maggie Thatcher isteach in 1982 a chuir srian nach beag ar chumas na gceardchumann tabhairt faoi stailc ‘polaitiúil’ – cúis nach mbaineann go díreach le hachrann faoi chúrsaí pá agus coinníollacha.

Aisteach go leor, ní dhearna fiú Maggie Thatcher iarracht an Royal Mail a phríobháidiú, bíodh is gur phríobháidigh an rialtas s’aici neart eile le linn a réime.

Tá an CWU ag díriú ar choinníollacha oibre, ar thuarastal agus ar phinsin na n-oibrithe s’acu a chosaint go fadtéarmach faoi pé úinéir nua a bheas ag Royal Mail.

Tá 3,500 oibrí ag an Royal Mail sna Sé Chontae agus tá caint ann cheana féin go gcaillfidh timpeall 20 faoin chéad díobh a bpoist mar gheall ar an phríobháidiú. Is bealach amháin é sin a mbeidh drochthionchar ag an phríobháidú ar an tseirbhís seo a mbíonn an iliomad duine ag brath air gach uile lá.

Cuirfear deireadh le huilíochas an chomhlachta agus díreofar an obair isteach ar na bailte móra seachas ar cheantair thuaithe, cé go bhfuil 80 faoin chéad de na Sé Chontae rangnaithe mar cheantar tuaithe.

Cuirfear deireadh leis an tseirbhís sé lá sa tseachtain atá ann le fada an lá agus beidh an post níos moille ag teacht go ginearálta in ainneoin go mbeidh costas stampaí ag ardú. Beidh an leagan nua seo den Royal Mail ag cur béime ar na scairshealbhóirí agus ní ar lucht úsáidte na seirbhíse.

Níl an ceardchumann in inmhe príobháidiú an chomhlachta a chur ar ceal. Thig leo troid ar son leas oibrithe an Royal Mail – 150,000 acu in iomlán – ach beidh feachtas níos leithne de dhíth leis an tseirbhís thábhachtach seo a chosaint.

Bhí cruthúnas éigin air sin seachtain ó shin nuair a vótáil páirtithe Stormont d’aonghuth ar son rúin ag cur in éadan an phríobháidithe.

Is cosúil go mbeidh tromlach mór de bhaill an CWU ag vótáil ar son stailce agus an t-alt seo á fhoilsiú. Is féidir go dtosóidh na chéad ghníomhartha s’acu taobh istigh de sheachtain, agus go leanfaidh siad ar aghaidh i bhoirm amháin nó foirm eile go dtí an Nollaig agus níos faide anonn.

Ní mór dúinn seasamh leo in éadan chreachadóireacht eacnamaíochta seo rialtas na Breataine.

Advertisements