Mórshiúil, cén mórshiúil?

26 Feabhra, 2007

Dar leis an BBC, an raibh na daoine seo ann?Dé Sathairn (24ú Feabhra 2007) bhí na mílte i mBéal Feirste don mhórshiúil ar son Acht Gaeilge do na Sé Chondae. Tháinig timpeall 4,500 ó áiteanna éagsúla ar fud fad na hÉireann (agus comrádaithe ó thar lear chomh maith) le bheith páirteach sa mhórshiúil, idir óg agus aosta, le Gaeilgeoirí, foghlaimeoirí agus díograiseoirí ag éileamh a gcearta.

An scéal is suimiúla le teacht as an lá, afách, ná an neamhaird a thug na meáin teilifíse Béarla don imeacht. Bhí na mílte ag siúl trí chroílár chathair Bhéal Feirste, agus ní dhearna an BBC ná UTV faic de thagairt dóibh. Agus seo an BBC céanna, ar ndóigh, a éilíonn go n-íocaimid as ceadúnas teilifíse, comhlucht a thug Gaeilgeoirí os comhair na cúirte as gan a bheith ag íoc as an cheadúnas céanna. B’fhéidir go dtaispeánann seasamh an BBC ar an mhórshiúil stairiúil seo an fáth nach bhfuil neart de Ghaeil na sé chondae sásta íoc as an cheadúnas teilifíse – de bhrí nach bhfreastalaíonn an BBC ar na Gaeilgeoirí seo, ná ar an saol agus scéalta a bhaineann leo.

Tá daoine éagsúla ag iarraidh go ndéanfar gearán faoin BBC leis OFCOM (rialóir neamhspleách ar na meáin chumarsáide) agus leis an BBC féin.

Tá suíomh um gearáin ag an dá eagras:

Tá suíomh OFCOM casta go leor, mar sin is féidir dul i dteagmháil lena n-oifig do na Sé Chontaetha trí:

Post: Landmark House, The Gasworks, Ormeau Road, Belfast, BT7 2JD
(Teach an Chríochchomhartha, An Mhonarcha Gáis, Bóthar Ormeau, Béal Feirste, BT7 2JD)
Guthán: 028 9041 7500
Ríomhphost: ofcomnorthernirelandoffice@ofcom.org.uk

Advertisements

Mórshiúil ar son Acht Gaeilge

03 Feabhra, 2007


Beidh mórshiúil go lár chathair Bhéal Feirste ag tarlú Dé Sathairn 24ú Feabhra, é eagraithe ag eagrais éagsúla atá ag éileamh Acht Gaeilge do na Sé Chondae.

Tá ceithre bunéileamh don Acht ag an scátheagras atá ag iarraidh go mbeadh Acht Gaeilge sna Sé Chondae, agus is iad sin:

  • Cloígh le gealltanas Chill Rímhinn
  • Cearta Gaeilgeoirí ag croí an Achta
  • Acmhainní oiriúnacha leis an Acht a chur i bhfeidhm
  • Coimisinéir na Gaeilge leis an Acht a mhaoirsiú

Beidh daoine ag bualadh le chéile lasmuigh de Chultúrlann Mc Adam Ó Fiaich ar Bhóthar na bhFál le fágáil ag 1in ar an lá.

Bí linn.